Klachten

Klachtenprocedure van Marc Tensen NV

1. Wat verstaan wij onder een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid met betrekking tot een geleverd goed of dienst via onze website of onlinewinkel.

2. Wat is het doel van een klacht?

Het doel van een klachtenprocedure is om de klacht te registreren. De geregistreerde klacht zal zo snel mogelijk behandeld worden.

3. Hoe dien ik een klacht in?

Klachten over een artikel of dienst die u via onze website of onlinewinkel aangekocht hebt, dient u binnen de 2 maanden schriftelijk te melden. Gelieve uw klacht zo uitgebreid mogelijk te beschrijven en ons alle gegevens van uw aankoop te bezorgen (Naam, datum, bestelnummer, het aangekocht product of dienst). De digitale factuur die u ontvangt bij de bestelling van uw goed of dienst bevat al deze informatie. Op eenvoudige aanvraag kan u hiervan een copy bekomen.

4. Waar dien ik mijn klacht in?

Uw schrijftelijke klacht mag u naar [email protected] mailen of aangetekend naar onze Maatschappelijke Zetel sturen. 

Marc Tensen NV
Huidevettersstraat 52
2000 Antwerpen


Als erkende onderneming in de Europese Unie die goederen en/of diensten via internet verkoopt moeten wij u informeren over het Online Dispute Resolution-platform. Dit ODR internetplatform is door de Europese Commissie in het leven geroepen met als doel geschillen voortvloeiend uit E-Commerce buiten de rechtbak op te lossen. U kan het ODR-platform vinden op http://ec.europa.eu/odr

© 2021 TENSEN JUWELIERS. Alle rechten voorbehouden.